Regulamin domu

REGULAMIN NAJMU ORAZ ZASADY POBYTU CHATY MAŁA BANIA

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym domu, dzięki czemu czas spędzony w Chacie będzie beztroski i bezpieczny dla Was.

1 – W Domu obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu, do godz.10.00 w dniu wyjazdu.
2 – W domu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00
3 – Dom przeznaczony jest dla 14-18 osób. Powyżej 14 osób pobyt każdego kolejnego gościa liczony jest dodatkowo 100 zł za dobę. Pobyt dzieci do 3 r.ż śpiących
z rodzicami w łóżku lub w łóżeczku z własną pościelą jest bezpłatny
4 – Rezerwacja wstępna jest potwierdzana za pośrednictwem maila
5 – Zadatek w wysokości 40% kwoty pełnego pobytu należy wpłacić do dwóch dni od dokonania rezerwacji. W tytule przelewu należy wpisać:
“opłata noclegowa” imię i nazwisko osoby rezerwującej. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulacją rezerwacji wstępnej.
6 – Pozostałą część kwoty należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu, przy przekazaniu kluczy.
7 – W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od gospodarzy domu, zadatek nie podlega zwrotowi.
8 – Zmiana terminu rezerwacji przez Gości bez utraty zadatku, jest możliwa tylko po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji gospodarza domu w terminie
nie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem terminu najmu.
9 – Zmiana terminu rezerwacji na inny, jest możliwa jednorazowo, w wyniku uzgodnienia obu stron i przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
10 – Uiszczenie zadatku za pobyt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu najmu oraz zasad pobytu Chaty Mała Bania
11 – W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł i jest zwracana w ciągu dwóch dni roboczych po wyjeździe na wskazane konto
12 – Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi
13 – Nocowanie w Chacie osób odwiedzających Gości jest zabronione
14 – W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w domu. Możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania podczas pobytu Gości w cenie 400 zł za usługę
15 – Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania wszelkich nieczystości po swoich pupilach zarówno w domu jak i w ogrodzie
16 – Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w domu,
jego wyposażenia oraz terenu przyległego, spowodowane jego działaniem oraz działaniem osób lub zwierząt, za które odpowiada.
Gość powinien niezwłocznie powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w Chacie i na posesji lub o jej stwierdzeniu
17 – Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione
w Chacie lub na terenie posesji
18 – Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek
i zasilaczy urządzeń RTV, komputerowych oraz telefonów
19 – Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie właściciele Chaty mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat
20 – W Domu oraz na tarasie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Oddanie się swojemu nałogowi możliwe jest w ogrodzie
21 – Goście korzystają z basenu udostępnionego w ogrodzie na swoją odpowiedzialność. Dzieci korzystające z basenu bezwzględnie muszą być pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów
22 – Zabronione jest korzystanie z basenu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
23 – Korzystanie z basenu ze względu na warunki pogodowe możliwe jest w okresie maj – wrzesień
24 – Nieuzasadnione odpalenie czujki p.p. wiąże się z dodatkową opłatą za przyjazd służb specjalnych
25 – Goście proszeni są o wzięcie obuwia zamiennego oraz nie chodzenie po domu w butach
26 – Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń po sobie, zabrania lub wyrzucenia do koszy z segregacją pozostałej żywności, posprzątania grilla i oddania domu
oraz przyległego terenu w stanie jakim go zastali
27 – Goście przyjeżdżający w okresie zimowym, dla swojego bezpieczeństwa, proszeni są o zaopatrzenie się w opony zimowe oraz łańcuchy na koła