Regulamin domu

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym domu, dzięki czemu czas spędzony w Chacie będzie beztroski i bezpieczny dla Was.


1 - W Domu obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu, do godz.10.00 w dniu wyjazdu. 2 - W domu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 3 - Dom przeznaczony jest dla 14-18 osób. Powyżej 14 osób pobyt każdego kolejnego gościa liczony jest dodatkowo 100 zł za dobę. Pobyt dzieci do 3 r.ż śpiących z rodzicami w łóżku lub w łóżeczku z własną pościelą jest bezpłatny 4 - Rezerwacja wstępna jest potwierdzana za pośrednictwem maila 5 - Zadatek w wysokości 40% kwoty pełnego pobytu należy wpłacić do dwóch dni od dokonania rezerwacji. W tytule przelewu należy wpisać: “opłata noclegowa” imię i nazwisko osoby rezerwującej. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulacją rezerwacji wstępnej. 6 - Pozostałą część kwoty należy wpłacić gotówką w dniu przyjazdu, przy przekazaniu kluczy. 7 - W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od gospodarzy domu, zadatek nie podlega zwrotowi. 8 - Zmiana terminu rezerwacji przez Gości bez utraty zadatku, jest możliwa tylko po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji gospodarza domu w terminie nie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem terminu najmu. 9 - Zmiana terminu rezerwacji na inny, jest możliwa jednorazowo, w wyniku uzgodnienia obu stron i przy uwzględnieniu wolnych miejsc. 10 - Uiszczenie zadatku za pobyt jest równoznaczne z akceptacją regulaminu najmu oraz zasad pobytu Chaty Mała Bania 11 - W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 1000 zł i jest zwracana w ciągu dwóch dni roboczych po wyjeździe na wskazane konto 12 - Opłata za niewykorzystane noclegi nie podlega zwrotowi 13 - Nocowanie w Chacie osób odwiedzających Gości jest zabronione 14 - W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek w domu. Możliwe jest zamówienie dodatkowego sprzątania podczas pobytu Gości w cenie 400 zł za usługę 15 - Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania wszelkich nieczystości po swoich pupilach zarówno w domu jak i w ogrodzie 16 - Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia w domu, jego wyposażenia oraz terenu przyległego, spowodowane jego działaniem oraz działaniem osób lub zwierząt, za które odpowiada. Gość powinien niezwłocznie powiadomić gospodarza o powstaniu szkody w Chacie i na posesji lub o jej stwierdzeniu 17 - Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione w Chacie lub na terenie posesji 18 - Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, komputerowych oraz telefonów 19 - Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie właściciele Chaty mają prawo wymówić pobyt w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat 20 - W Domu oraz na tarasie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Oddanie się swojemu nałogowi możliwe jest w ogrodzie 21 - Goście korzystają z basenu udostępnionego w ogrodzie na swoją odpowiedzialność. Dzieci korzystające z basenu bezwzględnie muszą być pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów 22 - Zabronione jest korzystanie z basenu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających 23 - Korzystanie z basenu ze względu na warunki pogodowe możliwe jest w okresie maj - wrzesień 24 - Nieuzasadnione odpalenie czujki p.p. wiąże się z dodatkową opłatą za przyjazd służb specjalnych 25 - Goście proszeni są o wzięcie obuwia zamiennego oraz nie chodzenie po domu w butach 26 - Goście zobowiązani są do pozmywania naczyń po sobie, zabrania lub wyrzucenia do koszy z segregacją pozostałej żywności, posprzątania grilla i oddania domu oraz przyległego terenu w stanie jakim go zastali 27 - Goście przyjeżdżający w okresie zimowym, dla swojego bezpieczeństwa, proszeni są o zaopatrzenie się w opony zimowe oraz łańcuchy na koła